Használati feltételek

A www.nng.com weboldal (a továbbiakban a „Weboldal”) tulajdonosa és üzemeltetője az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft. (Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, székhely: Magyarország, 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37., cégjegyzékszám: 01-09-891838; a továbbiakban: „NNG”).

A jelen dokumentum tartalmazza a Weboldal elérésének, használatának, valamint a felhasználók személyes és anonim adatai gyűjtésének, tárolásának és használatának irányelveit és feltételeit (a továbbiakban a „Feltételek”). Kérjük, figyelmesen olvassa el a Feltételeket!

A Weboldal használatával Ön elfogadja a Feltételeket, és az annak elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá beleegyezik, hogy eleget tesz az abban meghatározott összes feltételnek. Az NNG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa és/vagy felülvizsgálja a Feltételeket. A módosítások azonnal hatályba lépnek, eltérő rendelkezés hiányában. Amennyiben Ön a módosítások közzététele után továbbra is használja a Weboldalt, azzal elfogadja a módosított Feltételeket.

Amennyiben nem ért egyet az itt meghatározott feltételekkel, kérjük, lépjen ki a Weboldalról és ne használja a továbbiakban.

Szerzői jogok

Minden jog fenntartva. A Weboldal elrendezése, a Weboldalon elérhető szövegek, hangok, videók, rendszerek, védjegyek, grafikák, képek, cikkek, és minden más egyéb anyag és kreatív alkotás szerzői vagy egyéb jogi védelem alatt állnak, és az NNG, illetve annak leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és/vagy harmadik jogosult fél tulajdonát képezik. A Weboldal tartalmának és elemeinek másolása, felhasználása, módosítása, vagy harmadik felek részére hozzáférhetővé tétele tilos, és azok bármilyen felhasználása az NNG előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött.

Az NNG bármikor jogosult a Weboldal tartalmát vagy annak bármely elemét előzetes értesítés nélkül módosítani, frissíteni vagy visszavonni.

A webhely tartalma

Az NNG körültekintő gondossággal üzemelteti a Weboldalt és állítja össze annak tartalmát. Mindazonáltal, hibák és tévedések nem zárhatók ki teljesen, így a Weboldalon elérhető információk helyessége nem garantálható.

Az NNG nem vállal felelősséget a Weboldalon szereplő információk és anyagok helytállóságáért, pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen, a Weboldal, vagy bármilyen téves, hibás vagy hiányos tartalom felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett kárért, elmaradt haszonért, vagy bármilyen ennek következtében elszenvedett további költségért vagy kárért.

A Weboldal számos hivatkozást tartalmaz más olyan weboldalakra, melyeket az NNG-től független szolgáltatatók hoztak létre és üzemeltetnek. Az NNG nem vizsgálja és nem kíséri figyelemmel a Weboldalhoz kapcsolódó weboldalakat és az ott elérhető tartalmakat, és nem vállal felelősséget az ilyen külső oldalak tartalmáért illetve tartalmak pontosságáért, és nem felelős az ilyen weboldalak használatából eredő károkért. A külső hivatkozásra történő kattintást követően az NNG nem képes befolyásolni vagy ellenőrizni a személyes adatok gyűjtését vagy kezelését, illetve a weboldal üzemeltetőinek tevékenységét, ennek megfelelően nem is felelős ezekért.

A Weboldal használatával kapcsolatban Ön vállalja, hogy nem akadályozza vagy szakítja meg a Weboldal, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó hálózatok működését, továbbá nem is kísérli meg annak megakadályozását vagy megszakítását. Tilos a Weboldal biztonságának bármilyen megsértése vagy az arra irányuló bármilyen kísérlet.

A weboldal rendelkezésre állása

Nem garantáljuk a Weboldal napi 24 órás megfelelő működését, de minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy biztosítsuk a Weboldal magas fokú rendelkezésre állását.