Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

 

 1. A jelen dokumentum célja

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) az érintett (a továbbiakban „Felhasználó” vagy „Ön”) személyes vagy névtelen adatai kezelésének feltételeit határozza meg. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket!

 1. Meghatározások

Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete.

NNG: az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft.

 • Bejegyzett székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37.
 • Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
 • Cégjegyzékszám: Cg.01-09-891838
 • Adószám: 13357845-2-44
 • E-mail-cím: privacy@nng.com
 • Webhely: www.nng.com

Webhely: a www.nng.com és aloldalai.

Felhasználó vagy Ön: a Webhely regisztrált vagy nem regisztrált látogatója.

 1. A jelen dokumentum elérhetősége és frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. Javasoljuk, hogy időről időre tájékozódjon a Webhelyen közzétett legfrissebb információkról.

 1. Adatkezelő(k)

A Webhelyen közzétett adatok kezelője az NNG (a továbbiakban „Adatkezelő”).

A megadott adatok a következő személyek számára hozzáférhetők:

 • Az NNG adatkezelésben érintett munkavállalói (köztük az NNG számítógépes rendszerének üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos különböző feladatokat ellátó IT-szakemberek) az NNG-n belül betöltött, a jelen Tájékoztatóval összefüggő feladatok ellátására irányuló szerepkörük részeként.
 1. Adatkezelési tevékenységek

5.1. Hírlevelek vagy egyéb promóciós e-mailek küldése

A Felhasználó a Webhelyen iratkozhat fel a hírlevelekre. A megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a Felhasználó önkéntes hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelő időről időre hírlevelet küldjön a Felhasználónak.

5.1.2. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő hírleveleket küldhet azon Felhasználóknak, akik a jelen pontban meghatározott feltételek szerint feliratkoznak a szolgáltatásra. Az Adatkezelő a hírlevelekben az új termékekről, promóciókról, blogbejegyzésekről és egyéb marketingtevékenységekről tájékoztatja a Felhasználókat. Az Adatkezelő a hírlevelekben üzleti ajánlatokat és lehetőségeket is bemutathat a Felhasználóknak. Annak érdekében, hogy a Felhasználók személyre szabott, releváns hírleveleket kapjanak, valamint jobb és kielégítőbb felhasználói élményben legyen részük, továbbá mérni lehessen a hírlevélkampányok eredményességét, az NNG a 9. pontban meghatározott adatfeldolgozó közreműködésével profilalkotási technikákat alkalmaz.

A Felhasználóról kezelt személyes adatok köre:

 • Családi és utónév
 • E-mail-cím
 • Cégnév (nem kötelező)
 • Beosztás (nem kötelező)

Profilalkotás céljából kezelt adatok:

 • A kézbesített e-mailhez kapcsolódó felhasználói műveletek (pl. a címzett megnyitotta-e az e-mailt, hányszor kattintott rá, a teljes e-mailt elolvasta-e);
 • A Felhasználónak küldött hírlevelek visszafordulási aránya.

5.1.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése a GDPR és a releváns helyi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó alábbiakban hivatkozott jogszabályok értelmében adott kifejezett hozzájárulása:

 • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdése alapján.

5.1.4. Az adatkezelés és a hírlevélre való feliratkozás időtartama

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait az alábbi időtartamig őrzi meg:

 • a Felhasználó utolsó tevékenységét (pl. a hírlevél megnyitását) követő 2 évig őrzi meg abban az esetben, ha az Adatkezelő azt észleli, hogy a Felhasználó legalább 2 évig nem volt aktív a Webhelyen, vagy
 • ameddig a Felhasználó leiratkozik a hírlevélről, vagy kifejezetten kéri a személyes adatai törlését, és az adatok kezelésének nincs érvényes jogalapja.

A Felhasználó a hozzájárulását a következő módok bármelyikén bármikor visszavonhatja:

 • A hírlevélben szereplő utasítások követésével: a hírlevél alján található leiratkozási linkre való kattintással;
 • A privacy@nng.com e-mail-címre küldött levél útján;
 • Az NNG-nek a 2. pontban meghatározott címére küldött levél útján.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hírlevélről való leiratkozás nincs hatással az Ön hozzájárulásával, a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés törvényes jellegére.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő bármikor dönthet úgy, hogy előzetes értesítés, valamint további felelősség- vagy kötelezettségvállalás nélkül megszakítja a hírlevelek küldését.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hírlevelek kiküldése a 9. pontban meghatározott adatkezelő közreműködésével történik.

5.2. Kommunikáció a Felhasználóval a Webhelyről letölthető bármilyen tartalommal kapcsolatban

5.2.1. Az adatkezelés célja

Előfordulhat, hogy az Adatkezelő hozzáférést kíván adni a Felhasználóknak bizonyos, az NNG tevékenységével kapcsolatos oktató- vagy egyéb anyagokhoz (pl. online dokumentumokhoz, jelentésekhez, webináriumokhoz) (a továbbiakban „Tartalmak”).

5.2.2. A Felhasználóról kezelt személyes adatok köre:

A Tartalmakat letöltő Felhasználókkal való kapcsolattartás céljából, valamint abból a célból, hogy tájékoztassa a Felhasználókat a Webhelyen hozzáférhető új Tartalmakról, vagy az 5.1. pontnak megfelelően hírleveleket vagy egyéb promóciós e-maileket küldjön, az Adatkezelő az alábbi felhasználói adatokat gyűjti és kezeli:

 • Családi és utónév
 • E-mail-cím
 • Cégnév (nem kötelező)
 • Beosztás (nem kötelező)

Profilalkotás céljából kezelt adatok:

 • A kézbesített e-mailhez kapcsolódó felhasználói műveletek (pl. a címzett megnyitotta-e az e-mailt, hányszor kattintott rá, a teljes e-mailt elolvasta-e);
 • A Felhasználónak küldött hírlevelek visszafordulási aránya.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel az Adatkezelő saját belátása alapján történik, és az Adatkezelő bármikor értesítés, további felelősség- vagy kötelezettségvállalás nélkül dönthet úgy, hogy megszünteti a Felhasználó Tartalmakról történő, vagy azokkal kapcsolatos tájékoztatását.

5.2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése a GDPR és a releváns helyi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó alábbiakban hivatkozott jogszabályok értelmében adott kifejezett hozzájárulása:

 • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdése alapján.

5.2.4. Az adatkezelés időtartama

A jelen Tájékoztató 5.1.4. pontjában meghatározott feltételek szerint.

5.2.5. Együttműködés harmadik felekkel

Az NNG időről időre együttműködhet egy vagy több gondosan kiválasztott harmadik féllel (a továbbiakban „Harmadik Fél”) a Tartalmak létrehozása és közzététele céljából.

Az NNG adott esetben kéri a Felhasználó előzetes kifejezett hozzájárulását a Felhasználó jelen 5.2. ponttal kapcsolatban gyűjtött személyes adatainak Harmadik Felekkel való marketing célú megosztásához. Előfordulhat, hogy a Felhasználó beleegyezése alapján az NNG megosztja a Felhasználó személyes adatait az adott beleegyezésben egyértelműen megjelölt Harmadik Féllel, és a Harmadik Fél közvetlenül, e-mailben is megkeresheti a Felhasználót az őt esetleg érdeklő, a Harmadik Fél által kínált termékekkel, szolgáltatásokkal, promóciókkal és különleges ajánlatokkal (kivéve ennek előzetes elutasítása esetén).

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen Harmadik Fél adatkezelőnek minősül a vele megosztott személyes adatok tekintetében, és az adott Harmadik Fél az adatokat a saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli.

A jelen Tájékoztató nem terjed ki a partnerek által végzett adatkezelésre, azaz a személyes adatoknak a partner saját szervezetén belüli továbbítására.

A személyes adatok jelen pontban leírt továbbítását követően közvetlenül a Harmadik Fél a felelős az adott adatok kezeléséért. A Felhasználónak bármilyen, az adatkezeléssel kapcsolatosan az adott időponttól felmerülő igényével közvetlenül a Harmadik Felet kell keresnie.

5.3. A Felhasználó értesítése az NNG blogbejegyzéseiről

5.3.1. Az adatkezelés célja

A Felhasználó a Webhelyen feliratkozhat az NNG blogjára. A megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a Felhasználó értesítést kérhet a legfrissebb blogbejegyzésekről (a továbbiakban „Blogértesítés”).

5.3.2. A Felhasználó kezelt személyes adatainak köre:

Blogértesítések küldéséhez az NNG a Felhasználó alábbi személyes adatait dolgozza fel:

 • Családi és utónév
 • E-mail-cím

5.3.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése a GDPR és a releváns helyi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználónak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében adott kifejezett hozzájárulása.

5.3.4. Az adatkezelés és a Blogértesítésre való feliratkozás időtartama

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait az alábbi időtartamig őrzi meg:

 • a Felhasználó utolsó tevékenységét (pl. a hírlevél megnyitását) követő 2 évig őrzi meg abban az esetben, ha az Adatkezelő azt észleli, hogy a Felhasználó legalább 2 évig nem volt aktív a Webhelyen, vagy
 • ameddig a Felhasználó leiratkozik a Blogértesítésről, vagy kifejezetten kéri a személyes adatai törlését, és az adatok kezelésének nincs érvényes jogalapja.

A Felhasználó a hozzájárulását a következő módok bármelyikén bármikor visszavonhatja:

 • A Blogértesítésben szereplő utasítások követésével, a Blogértesítés alján található leiratkozási linkre való kattintással;
 • A privacy@nng.com e-mail-címre küldött levél útján;
 • Az NNG-nek a 2. pontban meghatározott címére küldött levél útján.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hírlevélről való leiratkozás nincs hatással az Ön hozzájárulásával, a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés törvényes jellegére.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő bármikor dönthet úgy, hogy előzetes értesítés, valamint további felelősség- vagy kötelezettségvállalás nélkül megszakítja a Blogértesítések küldését.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Blogértesítések kiküldése a 9. pontban meghatározott adatkezelő közreműködésével történik.

 1. Hozzájárulás a jelen Tájékoztató rendelkezéseihez

6.1. A hírlevélre vagy a blogra való feliratkozáskor vagy a Tartalmak letöltésekor a megfelelő jelölőnégyzet(ek) bejelölésével a Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Tájékoztató és az adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

6.2. Minden, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden tekintetben valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

 1. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhelyen olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Adatkezelő, mind az arra jogosult adatfeldolgozó(k) megteszi(k) mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja(-ják) azokat az eljárási szabályokat, amelyek az alkalmazandó jogszabályok titoktartásra és az adatkezelés biztonságára vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Adatfeldolgozó(k)

9.1. Annak érdekében, hogy a Tartalmakat hozzáférhetővé tegye a Felhasználók számára, és/vagy e-mailes marketingszolgáltatásokat nyújtson, az NNG adatfeldolgozókkal működik együtt. Az NNG az adatfeldolgozó által biztosított online rendszer (a továbbiakban „Rendszer”) használatával teljesíti a tartalomnyújtás feladatát, és/vagy küldi ki a hírleveleket a Felhasználóknak.

9.2. A pozitív felhasználói élmény és eredményes marketingtevékenységek érdekében a Rendszer használata a következő célt szolgálja:

 • A Felhasználó személyes adatainak tárolása;
 • E-mailek küldése a Felhasználónak;
 • Annak ellenőrzése, hogy a címzett megkapta-e az e-mailt;
 • A visszafordulási arány elemzése (például azon esetekben, ahol az e-mail-cím érvénytelen, vagy az e-mail a levélszemét közé került);
 • A címzett viselkedésének elemzése (különös tekintettel a következőkre: a címzett megnyitotta-e az e-mailt, hányszor kattintott rá, a teljes e-mailt elolvasta-e);
 • Annak engedélyezése, hogy a Felhasználó letöltse a Tartalmakat;
 • A letöltött Tartalmakhoz kapcsolódó felhasználói műveletek elemzése.

9.3. A felsorolt és a jelen Tájékoztató alapján gyűjtött és kezelt felhasználói adatok tárolása mind a Rendszerben, mind az NNG szerverein megvalósul.

9.4. Az NNG fenntartja a jogot, hogy az adatfeldolgozót bármikor megváltoztassa.

9.5. A jelen célhoz kapcsolódó adatfeldolgozók listája:

Név:       salesforce.com EMEA Limited

Cím:       Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, UK

Webhely:             https://www.salesforce.com

Kapcsolattartó: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp

 

Név:       The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

Cím:       675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308 USA

Webhely:             https://mailchimp.com/

Kapcsolattartó: https://mailchimp.com/contact/

 1. Jogok és jogérvényesítés

10.1. A Felhasználó jogosult az adatai kezelésével kapcsolatos jogai Adatkezelővel szembeni gyakorlására.

10.2. A Felhasználó jogai az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatban:

 • Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről;
 • Adathordozhatóság kérése;
 • A személyes adatok helyesbítésének kérése;
 • A személyes adatok törlésére vagy kezelésének korlátozására irányuló kérés;
 • Tiltakozás az NNG általi adatkezelés ellen.

10.3. A Felhasználó jogosult e-mailben vagy az Adatkezelőnek az 2. pontban meghatározott postacímére (székhelyére) eljuttatott küldeményben tájékoztatást kérni a Felhasználóval kapcsolatos adatokról és az adatok Adatkezelő általi kezeléséről; az adatok forrásáról; az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról; a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről; továbbá minden, a személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban köteles megadni az adatkezeléssel kapcsolatban kért tájékoztatást. Ezen felül a Felhasználó kérheti a személyes adatai helyesbítését is.

10.4. A GDPR 20. cikkében meghatározott feltételek teljesülése esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A GDPR 20. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy ha ez technikailag megvalósítható, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

10.5. Ha a Felhasználó személyes adatai nem felelnek meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak, a Felhasználó kérésére a személyes adatokat az Adatkezelő helyesbíti.

10.6. A Felhasználó az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kérheti a személyes adatai törlését is. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmét az 2. pontban meghatározott e-mail- vagy postacímeken (székhely címén) keresztül juttathatja el az Adatkezelőnek. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, a személyes adatokat eltakarva, állandó és visszavonhatatlan módon azonosíthatatlanná téve töröl valamennyi tárolt személyes adatot. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok nem törölhetők, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el, vagy az alkalmazandó jogszabályok értelmében egyéb kivételek vonatkoznak rá.

10.7. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a következő esetekben:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását;
 • az Adatkezelőnek adatkezelés céljából már nincs szüksége a személyes adatokra, de a Felhasználó igényli az adatkezelés Adatkezelő általi folytatását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

10.8. Az alkalmazandó jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén a Felhasználó bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, és külön tiltakozhat a személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és adatvédelemmel kapcsolatos szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.9. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy az anyaországában vagy a lakóhelye szerinti országban működő adatvédelmi hatósághoz.

10.10. A Felhasználó – az adatvédelmi hatósághoz való panasz benyújtásától függetlenül – a jogai megsértése esetén a GDPR rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat. Az eljárás – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy bírósági eljárás megkezdése előtt panaszát előbb vitassa meg az Adatkezelővel.

10.11. A Felhasználó részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR 15–21. cikkének rendelkezései tartalmazzák.

 1. A jelen Tájékoztató korlátozott alkalmazása

A jelen Tájékoztatóban foglaltak nem vonatkoznak a Webhely karrierportáljára.

 1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

Értékeljük a véleményét. Ha bármilyen megjegyzése vagy kérdése van, vagy szeretne további információt kapni az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, kérjük, írjon az Adatkezelő bármely hivatalos címére. A megadott információkat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője a DPO@nng.com e-mail-címen érhető el.

A Tájékoztató közzétételének és hatályba lépésének dátuma 2022.05.31.